Samen met D66 de verkiezingen in!

21 maart zijn de verkiezingen voor de Gemeenteraad geweest. Normaal gesproken gaan partijen pas ná de verkiezingen bij elkaar zitten om afspraken te maken. Wij, Lokale Realisten en D66 deden het anders. Wij gingen de verkiezingen samen in. We vormden één fractie, we hebben samen het verkiezingsprogramma opgesteld en we voerden samen campagne. 

Waarom samen?

De afgelopen jaren is gebleken dat we over belangrijke onderwerpen hetzelfde denken. We hebben dezelfde ideeën over de toekomst van het kasteel en de aanpak van de overlast van de intensieve veehouderij. 

We willen beide het woon- en leefklimaat verbeteren en Gemert-Bakel verduurzamen. 

Er is nog een argument om nu samen op te trekken. Mensen stemmen graag op grotere partijen omdat die meer in de melk te brokkelen hebben. Gemert-Bakel heeft behoefte aan een sterke grote partij om op te 

boxen tegen die andere grote partij met zijn agrarische achterban.    

Door onze krachten te bundelen hebben wij kennis, kunde en mensen in huis om niet alleen in woord maar ook in daad de stankoverlast aan te pakken en het woon- en leefklimaat gezonder te maken.